• Speak out your feelings

     • Druhá fáza projektu, ktorá niesla názov Speak out your feelings – Vyjadri svoje pocity, prebiehala v časovom rozmedzí od januára do augusta 2018. V rámci nej sme vyhodnocovali, evalvovali dotazník, ktorý sme vytvorili v spolupráci s ostatnými partnerskými školami. Prostredníctvom dotazníka sme zisťovali skúsenosti študentov, ich rodičov a učiteľov so šikanovaním. Dotazník sme distribuovali online pre každú cieľovú skupinu (študenti, učitelia, rodičia). Jeho vyhodnotenie nám pomohlo pri realizácii ďalších aktivít. V rámci ďalších aktivít sme navrhli blog, na ktorom môžu študenti vyjadrovať svoje pocity týkajúce sa skúseností so šikanovaním prostredníctvom výtvarných a iných umeleckých prác. Zároveň sme skomponovali booklet, ktorý hovorí o skúsenostiach našich študentov z predchádzajúcich výmen. Naši študenti napísali scenáre – dramatické predlohy krátkych hier, ktorých hlavnou témou je šikanovanie, jeho prevencia a snaha o jeho elimináciu. Následne na to študenti natočili videá, ktoré nastrihali do krátkeho edukačného filmu, prostredníctvom ktorého poskytli návod, ako predchádzať šikanovaniu. Študenti stvárnili viacero umeleckých prác – malieb, fotografií. Vytvorili z nich krátku videoprezentáciu s doplnením hudby, ktoré odráža ich pocity spojené so šikanovaním.

     • Projektoví partneri v Starej Ľubovni

     • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša hostilo študentov a ich pedagógov z partnerských škôl v rámci programu Erasmus+. Strategický program medzinárodných partnerstiev ponúka školám možnosť vytvoriť funkčnú spoluprácu, ktorá smeruje k obohateniu zúčastnených študentov prostredníctvom výmenných pobytov. Študentov a ich pedagógov z potugalského São João da Madeira, rumunského Buzau, talianskeho Altopascia a francúzskeho Pessacu čakal v Starej Ľubovni a jej okolí pestrý program.

      Za leitmotív programu prebiehajúceho v horizonte dvoch rokov si participanti zvolili hľadanie spôsobov na elimináciu šikanovania. Zadaním v poradí druhého stretnutia bolo vytvorenie edukačných videí zameraných na prevenciu šikanovania. Študenti pracovali v zmiešaných skupinách zložených zo zástupcov každej zúčastnenej krajiny. Mladí ľudia sa veľmi rýchlo zohrali a v priebehu týždňa vytvorili námety, scenáre, natočili jednotlivé scény, ktoré do edukačných videí zostrihali a finálne verzie odprezentovali pred gymnazistami.

      Cieľom, poslaním programu Erasmus+ nie je len nadobúdanie kompetencií, ale aj spoznávanie kultúry a krás jednotlivých krajín. Návštevníci z európskych krajín si tak v priebehu týždňa užili mesto i región. „Náš čas na Slovensku bol výnimočný,“ povedala Teresa Lopes, pedagogička z Portugalska. „Veľmi milí a priateľskí ľudia sa tu o nás úžasne postarali a pripravili nám skvelý program. Slovensko je nádherné, Stará Ľubovňa je nádherná! Ďakujeme za srdečné prijatie,“ dodala. Projektových partnerov cirkevného gymnázia pri oficiálnom prijatí vrelo privítal aj prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár. 

      Sprievodný program bol aj v réžii absolventov či aktuálnych študentov gymnázia. Hosťom pripravili zaujímavé prednášky, aktivity, svojimi komentármi ich sprevádzali pri prehliadke Ľubovnianskeho hradu, Kostola sv. Mikuláša i v skanzene. Participanti spolu strávili čas v Tatrách, Pieninách, splavili Dunajec, prezreli si Beliansku jaskyňu. Nevšedná pre nich bola ukážka práce furmana. Svojou históriou ich okrem Ľubovne zaujal aj Spišský hrad a Levoča, ktorú spoznávali prostredníctvom mobilnej aplikácie – hrou na báze geocachingu. Študenti cirkevného gymnázia v spolupráci s Mládežníckym parlamentom v Starej Ľubovni zas pripravili City game, počas ktorej návštevníci plnili zadania, aby získali indície, pričom prebádali Ľubovňu. „Každý deň bol perfektný. Najviac sme sa zabavili počas City game, keď sme podľa indícií spoznávali mesto. Museli sme oslovovať ľudí, pýtať sa na cestu, hľadali sme napríklad knižnicu. Zaujímavé to bolo aj pri nakupovaní tradičných slovenských výrobkov,“ s úsmevom povedala Caroline, študentka z Portugalska.

      O úspechu projektového týždňa svedčí aj dojímavé lúčenie pred odchodom. „Skutočnosť, že mladí ľudia nadviazali priateľstvá, dokazuje aj ich zohratosť pri práci na spoločných aktivitách,“ zhodnotila priebeh stretnutia Sabrina Giusti, koordinátorka z Talianska. Projektový týždeň sa skončil, participanti však ostávajú v kontakte a tešia sa na najbližšie stretnutie v Portugalsku.

      CGSM

     • Prvá mobilita v Rumunsku

     • Dvojročný medzinárodný projekt s názvom Stop Bullying: Take a stand and lend a hand, do ktorého je v rámci programu Erasmus+ zapojené Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, odštartoval prvou mobilitou v rumunskom meste Buzau. Zúčastnili sa na nej riaditeľ školy Pavol Chmeliar a jeden z koordinátorov Ján Palša. Predmetom nadnárodného stretnutia bola najmä príprava projektových aktivít, ktorých cieľom je okrem iného vytvorenie multimediálnych výstupov zameraných na elimináciu šikanovania. Zástupcovia jednotlivých škôl si rozdelili konkrétne úlohy i zodpovednosť za následnú disemináciu výsledkov.

      Účastníci stretnutia absolvovali vzdelávací seminár pripravený krajským školským úradom v spolupráci s lokálnou pobočkou Europe Direct Centre a srdečne ich prijali aj reprezentanti kraja. Okrem oficiálneho programu, mohli participanti objavovať aj kultúrne a historické krásy miest Buzau a Brašov, jednu z európskych rarít – bahenné sopky či povesťou o Draculovi opradený hrad Bran. Najbližšia mobilita, na ktorej sa už zúčastnia študenti z Portugalska, Talianska a Rumunska, sa uskutoční v apríli budúceho roka práve v Starej Ľubovni.

     • Výroba lapbookov

     • Jednou z projektových aktivít, ktoré prebiehali v prvej fáze projektu bola aj výroba lapbookov. Študenti vytvorili akési minipostery, v ktorých prezentovali zaujímavé informácie o ich krajine, meste či regióne, v ktorom sa nachádza ich škola. Výmena lapbookov prebehla počas prvej mobility v Rumunsku. Minipostery od našich participantov nájdete v našom Erasmus Corner.

       

       

       

       

       

     • Erasmus Corner

     • Erasmus Corner alebo Erasmus „kútik“ je miesto, kde nájdete všetky najdôležitejšie informácie z práve prebiehajúceho projektu Stop bullying: Take a stand and lend a hand. Informácie o zúčastnených školách, výmenné pozdravy v ňom budú dopĺňať aj fotografie z uskutočnených mobilít.   

       

       

       

       

       

     • Oficiálne logo projektu

     • V októbri prebehlo hlasovanie za oficiálne logo medzinárodného projektu Stop bullying: Take a stand and lend a hand. Na webovej stránke sa doň zapojili študenti zo všetkých participujúcich škôl z Portugalska, Rumunska, Talianska, Francúzska, Poľska a Slovenska, ich rodičia i priatelia. Viac ako dvetisíc hlasov získal návrh žiakov Magura Secondary School z rumunského Buzau a stal sa tak oficiálnym logom projektu. Návrhy našich študentov patrili medzi najkvalitnejšie. Môžete si ich pozrieť v galérii.

     • Logo contest

     • Výzva pre študentov!!! Do 12. 10. 2017 navrhni logo pre projekt STOP BULLYING: TAKE A STAND AND LEND A HAND. Tri najlepšie návrhy budú odmenené! Zároveň budú zaradené do medzinárodného hlasovania, ktoré bude prebiehať na oficiálnej stránke projektu. Viac informácií tu.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Cezpoľný beh - okresné kolo
  • Účelové cvičenie v súťažnom duchu
  • Tretiaci v archíve
  • Európsky deň jazykov
  • Literárno-historická exkurzia
  • Beseda s europoslancom
  • Bilingvalisti na medzinárodnom kolokviu
  • Slávnostné otvorenie školského roka
  • Záver školského roka
  • Týždeň plný slnka a zábavy
  • Po stopách Jána Pavla II.
  • Posledné dni v znamení aktívneho oddychu
  • Druhý zmysel na exkurzii v Bardejovskej televízii
  • Biblická olympiáda – celoslovenské kolo
  • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Zvonenie

     • Piatok 19. 10. 2018
  • Počet návštev: 9483816