• Študenti cirkevného gymnázia na projektovom stretnutí v Portugalsku

     • Skupina študentov a pedagógov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša vycestovala do Portugalska, kde v prvej polovici októbra absolvovala v poradí už tretie projektové stretnutie s partnerskými školami. Po aprílovej mobilite v Starej Ľubovni pokračuje realizácia aktivít v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Mladých ľudí a ich učiteľov tentoraz hostilo São João da Madeira.

      Mesto známe vďaka industriálnemu turizmu okrem Slovákov privítalo aj participantov z Francúzska, Talianska, Rumunska a Poľska. Hlavným bodom projektu je vytvorenie stratégií zameraných na prevenciu šikanovania v školách. Študenti absolvovali fundované prednášky a v zmiešaných skupinách pracovali na projektových výstupoch. Výsledky svojej snahy odprezentovali počas slávnostného večera v prítomnosti rodičov, ktorí sa v Portugalsku aktívne zapájajú do života školy.

      V rámci sprievodných aktivít mali účastníci mobility počas exkurzií a výletov možnosť spoznávať krajinu. Navštívili Porto, plavili sa po rieke Douro, prechádzali sa po pláži pri Atlantickom oceáne a jedným z vrcholov bola návšteva mariánskeho pútnického miesta vo Fatime. Industriálne expozície v São João da Madeira im priblížili výrobu ceruziek, klobúkov i topánok. V radnici ich zas vrelo prijali oficiálni predstavitelia mesta. „Naši hostitelia vytvorili skvelý program, vďaka čomu sme tu prežili zaujímavý a zmysluplný čas. Portugalsko je krajina s úžasnou prírodou, nádhernou architektúrou a kultúrou, ktorej tradičné prvky svojou farebnosťou a tvarmi vystihujú jej krásu, ale predovšetkým priateľskosť, ústretovosť a tolerantnosť milých ľudí, ktorých sme tam mali možnosť spoznať,“ povedala angličtinárka Mária Fabianová, ktorú potešili najmä komunikačné schopnosti študentov. „Veľmi sa teším, že naši študenti boli vďaka výbornej úrovni angličtiny schopní bez problémov komunikovať so svojimi novými kamarátmi, ich príbuznými v hostiteľských rodinách či porozumieť výkladom sprievodcov na navštívených miestach, a tak si naplno užiť tento nezabudnuteľný čas,“

      „Som veľmi rád, že som mohol navštíviť takú krásnu a špeciálnu krajinu. Hosťovské rodiny vytvorili výbornú atmosféru, vďaka čomu som sa tu cítil naozaj príjemne. Ukázali nám, aký je život v Portugalsku a pripravili pre nás vynikajúci program,“ povedal jeden z účastníkov projektovej výmeny Adam Sikorják, ktorý bol jedným z tímlídrov študentov počas práce na projektových výstupoch. „Podľa môjho názoru je veľmi dôležité cestovať, spoznávať krajiny, ľudí, ktorí tam žijú, ich tradície. Som si absolútne istý, že na túto cestu nezabudnem a teším sa na ďalšiu návštevu svojich priateľov,“ dodal študent z bilingválnej triedy.

      Aktivizácia žiakov, podporovanie ich tvorivosti a schopnosti spolupráce s rovesníkmi z európskych krajín pri práci v skupinách a, samozrejme, zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií sú atribúty, ktoré Erasmus+ počas výmenných pobytov prináša. „Pred samotnou realizáciou projektu sme o jeho prínose vedeli teoreticky. Teraz sme to už zažili aj na vlastnej koži. Od vytvárania priateľstiev, ktoré vedú k vzájomným návštevám aj mimo projektových stretnutí až po získavanie inšpirácií na základe skúseností z mobilít v zahraničných školách,“ vyzdvihol význam realizácie projektu riaditeľ cirkevného gymnázia Pavol Chmeliar.

      Ďalšie projektové stretnutie sa uskutoční už v polovici novembra vo Francúzsku.

     • Speak out your feelings

     • Druhá fáza projektu, ktorá niesla názov Speak out your feelings – Vyjadri svoje pocity, prebiehala v časovom rozmedzí od januára do augusta 2018. V rámci nej sme vyhodnocovali, evalvovali dotazník, ktorý sme vytvorili v spolupráci s ostatnými partnerskými školami. Prostredníctvom dotazníka sme zisťovali skúsenosti študentov, ich rodičov a učiteľov so šikanovaním. Dotazník sme distribuovali online pre každú cieľovú skupinu (študenti, učitelia, rodičia). Jeho vyhodnotenie nám pomohlo pri realizácii ďalších aktivít. V rámci ďalších aktivít sme navrhli blog, na ktorom môžu študenti vyjadrovať svoje pocity týkajúce sa skúseností so šikanovaním prostredníctvom výtvarných a iných umeleckých prác. Zároveň sme skomponovali booklet, ktorý hovorí o skúsenostiach našich študentov z predchádzajúcich výmen. Naši študenti napísali scenáre – dramatické predlohy krátkych hier, ktorých hlavnou témou je šikanovanie, jeho prevencia a snaha o jeho elimináciu. Následne na to študenti natočili videá, ktoré nastrihali do krátkeho edukačného filmu, prostredníctvom ktorého poskytli návod, ako predchádzať šikanovaniu. Študenti stvárnili viacero umeleckých prác – malieb, fotografií. Vytvorili z nich krátku videoprezentáciu s doplnením hudby, ktoré odráža ich pocity spojené so šikanovaním.

     • Projektoví partneri v Starej Ľubovni

     • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša hostilo študentov a ich pedagógov z partnerských škôl v rámci programu Erasmus+. Strategický program medzinárodných partnerstiev ponúka školám možnosť vytvoriť funkčnú spoluprácu, ktorá smeruje k obohateniu zúčastnených študentov prostredníctvom výmenných pobytov. Študentov a ich pedagógov z potugalského São João da Madeira, rumunského Buzau, talianskeho Altopascia a francúzskeho Pessacu čakal v Starej Ľubovni a jej okolí pestrý program.

      Za leitmotív programu prebiehajúceho v horizonte dvoch rokov si participanti zvolili hľadanie spôsobov na elimináciu šikanovania. Zadaním v poradí druhého stretnutia bolo vytvorenie edukačných videí zameraných na prevenciu šikanovania. Študenti pracovali v zmiešaných skupinách zložených zo zástupcov každej zúčastnenej krajiny. Mladí ľudia sa veľmi rýchlo zohrali a v priebehu týždňa vytvorili námety, scenáre, natočili jednotlivé scény, ktoré do edukačných videí zostrihali a finálne verzie odprezentovali pred gymnazistami.

      Cieľom, poslaním programu Erasmus+ nie je len nadobúdanie kompetencií, ale aj spoznávanie kultúry a krás jednotlivých krajín. Návštevníci z európskych krajín si tak v priebehu týždňa užili mesto i región. „Náš čas na Slovensku bol výnimočný,“ povedala Teresa Lopes, pedagogička z Portugalska. „Veľmi milí a priateľskí ľudia sa tu o nás úžasne postarali a pripravili nám skvelý program. Slovensko je nádherné, Stará Ľubovňa je nádherná! Ďakujeme za srdečné prijatie,“ dodala. Projektových partnerov cirkevného gymnázia pri oficiálnom prijatí vrelo privítal aj prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár. 

      Sprievodný program bol aj v réžii absolventov či aktuálnych študentov gymnázia. Hosťom pripravili zaujímavé prednášky, aktivity, svojimi komentármi ich sprevádzali pri prehliadke Ľubovnianskeho hradu, Kostola sv. Mikuláša i v skanzene. Participanti spolu strávili čas v Tatrách, Pieninách, splavili Dunajec, prezreli si Beliansku jaskyňu. Nevšedná pre nich bola ukážka práce furmana. Svojou históriou ich okrem Ľubovne zaujal aj Spišský hrad a Levoča, ktorú spoznávali prostredníctvom mobilnej aplikácie – hrou na báze geocachingu. Študenti cirkevného gymnázia v spolupráci s Mládežníckym parlamentom v Starej Ľubovni zas pripravili City game, počas ktorej návštevníci plnili zadania, aby získali indície, pričom prebádali Ľubovňu. „Každý deň bol perfektný. Najviac sme sa zabavili počas City game, keď sme podľa indícií spoznávali mesto. Museli sme oslovovať ľudí, pýtať sa na cestu, hľadali sme napríklad knižnicu. Zaujímavé to bolo aj pri nakupovaní tradičných slovenských výrobkov,“ s úsmevom povedala Caroline, študentka z Portugalska.

      O úspechu projektového týždňa svedčí aj dojímavé lúčenie pred odchodom. „Skutočnosť, že mladí ľudia nadviazali priateľstvá, dokazuje aj ich zohratosť pri práci na spoločných aktivitách,“ zhodnotila priebeh stretnutia Sabrina Giusti, koordinátorka z Talianska. Projektový týždeň sa skončil, participanti však ostávajú v kontakte a tešia sa na najbližšie stretnutie v Portugalsku.

      CGSM

     • Prvá mobilita v Rumunsku

     • Dvojročný medzinárodný projekt s názvom Stop Bullying: Take a stand and lend a hand, do ktorého je v rámci programu Erasmus+ zapojené Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, odštartoval prvou mobilitou v rumunskom meste Buzau. Zúčastnili sa na nej riaditeľ školy Pavol Chmeliar a jeden z koordinátorov Ján Palša. Predmetom nadnárodného stretnutia bola najmä príprava projektových aktivít, ktorých cieľom je okrem iného vytvorenie multimediálnych výstupov zameraných na elimináciu šikanovania. Zástupcovia jednotlivých škôl si rozdelili konkrétne úlohy i zodpovednosť za následnú disemináciu výsledkov.

      Účastníci stretnutia absolvovali vzdelávací seminár pripravený krajským školským úradom v spolupráci s lokálnou pobočkou Europe Direct Centre a srdečne ich prijali aj reprezentanti kraja. Okrem oficiálneho programu, mohli participanti objavovať aj kultúrne a historické krásy miest Buzau a Brašov, jednu z európskych rarít – bahenné sopky či povesťou o Draculovi opradený hrad Bran. Najbližšia mobilita, na ktorej sa už zúčastnia študenti z Portugalska, Talianska a Rumunska, sa uskutoční v apríli budúceho roka práve v Starej Ľubovni.

     • Výroba lapbookov

     • Jednou z projektových aktivít, ktoré prebiehali v prvej fáze projektu bola aj výroba lapbookov. Študenti vytvorili akési minipostery, v ktorých prezentovali zaujímavé informácie o ich krajine, meste či regióne, v ktorom sa nachádza ich škola. Výmena lapbookov prebehla počas prvej mobility v Rumunsku. Minipostery od našich participantov nájdete v našom Erasmus Corner.

       

       

       

       

       

     • Erasmus Corner

     • Erasmus Corner alebo Erasmus „kútik“ je miesto, kde nájdete všetky najdôležitejšie informácie z práve prebiehajúceho projektu Stop bullying: Take a stand and lend a hand. Informácie o zúčastnených školách, výmenné pozdravy v ňom budú dopĺňať aj fotografie z uskutočnených mobilít.   

       

       

       

       

       

     • Oficiálne logo projektu

     • V októbri prebehlo hlasovanie za oficiálne logo medzinárodného projektu Stop bullying: Take a stand and lend a hand. Na webovej stránke sa doň zapojili študenti zo všetkých participujúcich škôl z Portugalska, Rumunska, Talianska, Francúzska, Poľska a Slovenska, ich rodičia i priatelia. Viac ako dvetisíc hlasov získal návrh žiakov Magura Secondary School z rumunského Buzau a stal sa tak oficiálnym logom projektu. Návrhy našich študentov patrili medzi najkvalitnejšie. Môžete si ich pozrieť v galérii.

     • Logo contest

     • Výzva pre študentov!!! Do 12. 10. 2017 navrhni logo pre projekt STOP BULLYING: TAKE A STAND AND LEND A HAND. Tri najlepšie návrhy budú odmenené! Zároveň budú zaradené do medzinárodného hlasovania, ktoré bude prebiehať na oficiálnej stránke projektu. Viac informácií tu.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Rómeo a Júlia v angličtine
  • Dramatizovaná krížová cesta
  • Futbalisti druhí
  • Cudzojazyčná literatúra od Usborne
  • Language flower pre Stanku Orlovskú
  • Poznávaj, zveľaďuj a chráň
  • Anton Lauček: Na počiatku bolo Slovo, nie klik
  • Desiatka umiestnení v krajskom kole SOČ
  • Druhácke ducháče
  • Beseda v Provinčnom dome
  • Okresné kolá vo volejbale a florbale
  • Neopakovateľná atmosféra Večného mesta
  • Make people happy
  • Výnimočný bilingvalista druhý na Slovensku
  • Jarná škola programovania
  • Zvonenie

     • Sobota 20. 4. 2019
  • Počet návštev: 22932732