• Novinky

    •  Aktivity pre žiakov

     1. IT čajovňa – počas júna, sa v Košiciach bude konať IT čajovňa z oblasti biológie na tému Jedno zviera, veľa možností - úloha laboratórneho potkana na univerzite. Prihlásiť sa škola môže mailom napopularizacia@itakademia.sk so zoznamom žiakov, ktorí sa čajovne zúčastnia. Presný deň konania bude najneskôr 12.6.2018 zverejnený na stránke  http://itakademia.sk/sk/domov/1-3-motivacia-ziakov-a-studentov-pre-studium-ikt-prirodnych-a-technickych-vied/it-cajovna/. Predpokladaný deň konania je 19.6.2018 o 10.30. Z prednášky je plánovaný aj online prenos.
     2. Denný IT tábor - Už tradične v júli a auguste otvoríme naše univerzity a pracoviská žiakom, záujemcom o prírodné vedy, technické vedy, matematiku a informatiku, formou denných táborov. Na tábory budú mať prednostné právo účasti tí žiaci, ktorí na tábore organizovanom v rámci projektu neboli a ich škola je IT Akadémia partner.
     3. Letný pobytový tábor. V lete, od 20 do 26 augusta organizujeme v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi tábor zameraný na prírodné vedy, matematiku a informatiku. Počas týždňa účastníci zažijú veľa zaujímavých hier a experimentov z oblasti prírodných vied a v príjemnom prostredí sa naladia na nový školský rok.
     4. Denné IT tábory partnerských škôl – v rámci podstránky s Dennými IT tábormi zverejňujeme aj ponuku partnerských stredných škôl, ktoré tak ako mi organizujú IT tábory. Ak partnerská stredná škola plánuje organizovať tábor, radi uvítame možnosť ho zverejniť na stránke IT Akadémie. Naopak veríme, že i tieto tábory sprostredkujete na partnerských základných školách. 

      

     Tábory sú pre žiakov bezplatné. Viac informácii bude postupne pribúdať na stránke http://itakademia.sk/sk/domov/1-3-motivacia-ziakov-a-studentov-pre-studium-ikt-prirodnych-a-technickych-vied/tabory/ 

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • Meteostanica
  • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
  • Celoslovenské kolo SOČ
  • Krajské kolo v basketbale
  • Esej Marty Gallíkovej vo finále súťaže Sofia 2019
  • Rómeo a Júlia v angličtine
  • Dramatizovaná krížová cesta
  • Futbalisti druhí
  • Cudzojazyčná literatúra od Usborne
  • Language flower pre Stanku Orlovskú
  • Poznávaj, zveľaďuj a chráň
  • Anton Lauček: Na počiatku bolo Slovo, nie klik
  • Desiatka umiestnení v krajskom kole SOČ
  • Druhácke ducháče
  • Zvonenie

     • Utorok 21. 5. 2019
  • Počet návštev: 25803696