• Lyžiarák ako má byť
     • Lyžiarák ako má byť

     • 22. 2. 2018
     • Prvý februárový týždeň strávili prváci vo Vyšných Ružbachoch, kde absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz. Pri získavaní a zdokonaľovaní svojich lyžiarskych schopností si snežienky a machri užili množstvo zábavy a v pohodovej atmosfére upevňovali vzájomné vzťahy v kolektíve.

    • Poklady regiónu a ich využite vo výchovno-vzdelávacom procese
     • Poklady regiónu a ich využite vo výchovno-vzdelávacom procese

     • 2. 3. 2018
     • Tak znela téma tohtoročnej Minikonferncie cirkevných gymnázií Spišskej diecézy, ktorej organizátorom vo februári bolo Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči. V roku 2015 bola založená tradícia spoločných stretnutí, na ktorých sa riaditelia a učitelia zaoberajú rôznymi oblasťami výchovy a vzdelávania v gymnáziách.

      Na prvom  stretnutí v Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku sa hovorilo o iŠkVP, o spolupráci s rodičmi či o zaujímavých aktivitách jednotlivých škôl. Po diskusii o maturitnej skúške z anglického jazyka v Poprade a metodickom dni pre prírodovedné predmety v Starej Ľubovni bol tohtoročný 4. ročník zorganizovaný formou metodického dňa venovaného predmetom dejepis – občianska náuka – umenie a kultúra. Pre takmer 20 pedagógov z piatich gymnázií (RK, SĽ, DK, PP a SNV) bol pripravený zaujímavý program, v rámci ktorého si nielen vymieňali skúseností a vzájomne sa inšpirovali vo výučbe týchto predmetov, ale vyučujúci sa mohli  zúčastniť aj prehliadky Baziliky sv. Jakuba, navštíviť Galériu mesta Levoča či absolvovať moderovanú prehliadku Historickej radnice v Levoči a v nej unikátnu výstavu fotografií Petra Župníka Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Nosnou časťou celého dňa však bola hodina dejepisu s využitím  metódy autentického vyučovania, ktorú so žiakmi kvinty pre svojich kolegov pripravila PhDr. Soňa Polláková v priestoroch historickej radnice.

      Keďže tieto stretnutia sú inšpirujúce tak pre riaditeľov škôl, ako aj vyučujúcich, tradícia bude pokračovať a symbolickú štafetu organizátora Minikonferncie cirkevných gymnázií Spišskej diecézy dostalo Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi.

      Zdroj: https://gsfalev.sk/

    • Ocenenia pre úspešných reprezentantov mesta
     • Ocenenia pre úspešných reprezentantov mesta

     • 2. 3. 2018
     • Mesto Stará Ľubovňa udelilo ocenenia svojim najúspešnejším reprezentantom v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2017. Komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni k nim zaradila aj Adama Sikorjáka. Ocenenie získal za úspechy v chemickým súťažiach v celoslovenskom meradle. Ocenenou bola aj profesorka Júlia Mačugová, ktorá ho na jednotlivé súťaže pripravovala. Mimoriadne ocenenia či ďakovné listy dostali za činnosť v záujmových mimoškolských oblastiach aj viacerí naši žiaci či absolventi. Viac na oficiálnych stránkach mesta.

      Foto: www.staralubovna.sk

    • Talent na cudzie jazyky z cirkevného gymnázia
     • Talent na cudzie jazyky z cirkevného gymnázia

     • 23. 2. 2018
     • Jakub Šľachtovský zvíťazil v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, keď preukázal najlepšie jazykové kompetencie v písomnej i ústnej časti spomedzi všetkých súťažiacich vo svojej kategórii. Získal najvyšší počet bodov z testu a odborná porota najlepšie ohodnotila aj jeho samostatný rečový prejav, komunikatívnu zručnosť, plynulosť a gramatickú správnosť vyjadrovania i rozsah slovnej zásoby. Druhák z bilingválnej triedy bude Prešovský kraj, mesto i školu reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať na konci marca v Bratislave.

      Jakub zo svojich schopností a kvalitnej prípravy ťažil aj v Olympiáde z anglického jazyka v kategórii študentov bilingválnych tried, kde obsadil 4. miesto. Hodnotu jeho umiestnenia ešte zvyšuje skutočnosť, že táto kategória nie je vekovo rozlíšená. Ako druhák tak súťažil aj s piatakmi z iných bilingválnych gymnázií v kraji.

      Trojicu úspechov v krajských kolách, ktoré sa vo februári konali v Prešove, skompletizoval študent cirkevného gymnázia 5. miestom v Olympiáde v španielskom jazyku.

      „K jazykom som mal vždy blízko, preto som sa rozhodol venovať im viac času. Moje rozhodnutie a snaha sa odzrkadlili na výsledkoch,“ povedal o svojich úspechoch Jakub. „So svojím výkonom som spokojný, keďže súťažné zadania neboli práve ľahké. To však neberiem ako zlú vec, skôr je to dobré na zistenie mojich slabín a následné zlepšovanie sa. Verím, že skúsenosti, ktoré som na týchto predmetových olympiádach nazhromaždil, mi pomôžu ďalej v živote,“ dodal tento talent na cudzie jazyky.

      Pre úplnosť treba dodať, že Jakub Šľachtovský a Adam Sikorják nás reprezentovali aj v krajskom kole Olympiády z materinského jazyka. Obaja sa vo svojich kategóriách ako úspešní riešitelia umiestnili zhodne na 11. priečke.

      Svoje schopnosti predviedli aj španielčinári Peter Vorobeľ a Rastislav Folvarčík, ktorí  sa stali úspešnými riešiteľmi a obsadili 8., respektíve 9. miesto. Sylvia Julia Vojar úspešne riešila zadania v krajskom kole kategórie anglofónnych študentov.

    • S o. Pavlom Hudákom o čistote vo vzťahoch
     • S o. Pavlom Hudákom o čistote vo vzťahoch

     • 2. 3. 2018
     • Otec Pavol Hudák, kňaz a rektor Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom venoval našim prvákom čas, v rámci ktorého s nimi rozoberal vzťahy v mladom veku i vzťahy v rodine. Svoje pútavé rozprávanie dopĺňal množstvom reálnych príbehov.

      ...

    • Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom
     • Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom

     • 2. 3. 2018
     • Peter Hnát a Simona Tomková absolvovali stretnutie so slovenským europoslancom Ivanom Štefancom, s ktorým hovorili aj o tom, ako študenti vnímajú domácu i európsku politiku. S riaditeľom nášho gymnázia Pavlom Chmeliarom otvorili aj tému problémov v slovenskom školstve. „Bolo to zaujímavé stretnutie s veľmi príjemným človekom, ktorý nám bez problémov a jasne odpovedal na akékoľvek otázky týkajúce sa či už  fungovaniu Európskeho parlamentu a jeho práce v ňom, no taktiež otvorene vyjadril som názor na rôzne aktuálne otázky v politike na Slovensku a v Európe,“ povedal tretiak Peter. „Pána Štefanca sme pozvali aj k nám, aby viac mladých ľudí malo záujem o veci verejné,“ dodal člen Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni.  

    • Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti
     • Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

     • 2. 3. 2018
     • Tretiaci v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti prezentovali a obhajovali svoje práce so zaujímavými témami z jednotlivých odborov pred odbornými hodnotiacimi komisiami, ktoré ocenili kvalitné spracovanie tém i prezentačné schopnosti študentov. Tí sa vďaka tejto súťaži učia vykonávať vedeckú činnosť a prezentovať výsledky svojho výskumu. Viaceré práce si zaslúžili postup do krajského kola, v ktorom budeme našim gymnazistom držať palce.

     • Junior Freshhh

     • 28. 11. 2017
     • Trio Adam Sikorják, Jakub Šľachtovský a Jakub Pluta skončilo na 11. mieste v konkurencii 444 prihlásených tímov z celého Slovenska v súťaži Junior Freshhh, ktorá je určená pre študentov stredných škôl a jej cieľom je podporiť záujem študentov o prírodovedné predmety. Prebieha online a skladá sa z 12 zadaní, v rámci ktorých účastníci riešia úlohy z oblasti matematiky, fyziky, chémie a taktiež biológie a geografie. Tím nášho gymnázia sa prelúskal všetkými zadaniami a v priebežnom hodnotí po treťom kole bol dokonca na druhej pozícii. Po poslednom kole chlapci spadli na aj tak skvelú 11. priečku.

      „Do súťaže Junior Freshhh som sa v tomto roku zapojil prvýkrát a neľutujem to,“ hovorí druhák z bilingválnej triedy Jakub Šľachtovský. Podľa jeho slov boli viaceré z úloh veľmi náročné, ale napokon aj zvládnuteľné. „Verím, že táto skúsenosť zlepšila moje schopnosti riešiť problémy i schopnosť logického uvažovania, zároveň aj rozšírila moje vedomosti v oblasti prírodných vied,“ dodáva Jakub. „V porovnaní s minulým rokom to bolo oveľa náročnejšie a úlohy boli veľmi komplexné, čiže ak by sme nevyriešili istú časť, nedostali by sme sa ani k zvyšku zadania,“ komentoval úroveň obtiažnosti zadaní tretiak Adam Sikorják, ktorý Junior Freshhh absolvoval už v minulom roku. „Najviac sa mi páčili úlohy z chémie, jednak kvôli tej komplexnosti a jednak aj preto, že boli ťažkou skúškou mojich zručností. Som teda rád, že som v nich uspel,“ spomína viacnásobný víťaz krajských kôl chemickej olympiády Adam.

      Riešenie jednotlivých zadaní gymnazistov posúvalo vpred. „Súťaž ma naučila trpezlivosti. Jednu úlohu sme riešili tri dni. Vo vlaku, v škole, na hodinách :), počas prestávok, po škole, večer doma. Za obeť padla veľká kopa papierov. Žiadalo si to veľkú dávku trpezlivosti, aby som netresol so všetkým naokolo,“ hovorí Adam. 

      Študenti sa veľmi dobre dopĺňali a výbornú partiu dotváral prvák Jakub Pluta. „Keď sme dali hlavy dokopy, dokázali sme podať obdivuhodný výkon. Samozrejme, zažili sme aj pár neúspechov, ale to je normálne a netreba sa tým nechať brzdiť, ale posunúť dopredu. Ja som s naším výkonom spokojný a verím, že sme do toho dali všetko,“ zhodnotil celý priebeh niekoľkotýždňovej súťaže Jakub Šľachtovský.


      Ukážka zadania:
      Adam: „Jedna z úloh spočívala vo vypočítaní obsahu záhrady, kde chceme pestovať zázračné lieviky a potrebujeme tam mať posadený presný počet ružových, bielych a červených lievikov. Avšak lieviky dokážeme krížiť medzi sebou (to už je biológia). Po skrížení dvojice lievikov nám vzniknú štyri ďalšie, pričom sme mali presné pravidlá, čo s čím dokážeme krížiť. Mali sme vypočítať, koľko lievikov máme na začiatku kúpiť, aby sme po piatich týždňoch mali v záhrade 42 červených, 63 bielych a 147 ružových kvetov.“

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Sviatok patróna nášho gymnázia
  • Týždeň vo Francúzsku ukončil bohatú projektovú jeseň
  • Raňajky s primátorom
  • Bilingvalisti si pozreli hru Pygmalion
  • Prváci na ducháčoch s Riekou života
  • Posvätenie adventných vencov
  • Exkurzia v Európskom parlamente
  • Rodičia si pozreli druhácke dramatizácie
  • Go bilingual
  • Prirodzená pripravenosť moderátora
  • Okresné kolá v stolnom tenise
  • Stužkové slávnosti
  • Matboj 2018
  • Druháci v divadle
  • Okresné kolo vo futsale
  • Zvonenie

     • Utorok 11. 12. 2018
  • Počet návštev: 15728567