• MEDart
     • MEDart

     • 24. 2. 2019
     • 15. februára sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart, ktorá umožnila študentom nahliadnuť do mediálneho sveta a zároveň získať spätnú väzbu k vlastnej mediálnej tvorbe. Unikátny projekt spojil štyri okruhy mediálnej tvorby a zapojili sa doň stredoškoláci z celého Slovenska. Do súťaže bolo prihlásených viac ako 70 článkov, rozhlasových a televíznych nahrávok i fotografií v niekoľkých súťažných kategóriách. Tie hodnotili profesionáli z popredných slovenských médií a pedagógovia z Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku. Naše gymnázium so svojimi príspevkami reprezentovali Patrik Varchola (IV. B) a Simona Zálešová (III. BA). Multitalentovaný Patrik so svojou reportážou z Prahy obsadil tretie miesto v kategórii Tlač a porota mu zároveň udelila špeciálnu cenu za jeho videoreportáže v kategórii Televízia. Slávnostné vyhodnotenie bolo spojené s workshopmi, ktoré viedli odborníci zo sveta médií. Kreatívni mladí ľudia tak získali aj podnety a rady, ako sa vo svojej tvorbe zlepšovať. Na našich študentov, ktorí robia niečo nad rámec svojich povinností, sme hrdí a veríme, že získané skúsenosti raz v živote zúročia.

    • Experimentálna fyzika s vedcom roka
     • Experimentálna fyzika s vedcom roka

     • 24. 2. 2019
     • Je tradíciou, že k nám prichádza Jozef Kačmarčík, vedecký pracovník Oddelenia fyziky nízkych teplôt v košickom Ústave experimentálnej fyziky SAV, aby prezentoval pokusy, ktoré propagujú vedu, najmä fyziku. Sériou zaujímavých experimentov predstavil správanie sa telies vo vákuu i pri veľmi nízkych teplotách a študentom sprostredkoval najnovšie poznatky z oblasti fyziky nízkych teplôt a supravodivosti. Prst ponorený do dusíka s teplotou -200 stupňov Celzia a levitujúci vláčik študentov oslovili najviac.
      RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD. je odborníkom na fyziku tuhých látok, fyziku a techniku nízkych teplôt. V roku 2006 získal ocenenie vedec roka za významný príspevok pri dosiahnutí supravodivosti v kremíku a ďalšie originálne práce týkajúce sa nových typov supravodičov. 

    • Simulované študentské voľby
     • Simulované študentské voľby

     • 24. 2. 2019
     • Občianske združenie Pre stredoškolákov pripravilo celoslovenský projekt Simulované študentské voľby, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa začali zaujímať o verejný život. Študenti, ktorí dovŕšili 15 rokov, tak získali fiktívne volebné právo, ktoré využili v simulovaných prezidentských voľbách. Tie pripravili zástupcovia školskej študentskej rady, ktorí zároveň vytvorili aj volebnú komisiu.

      „Simulované študentské voľby reflektujú reálne prezidentské voľby, v ktorých študenti volia oficiálnych kandidátov na Prezidenta SR. Voľby sa uskutočnia v dvoch kolách na vopred zaregistrovaných školách po celom Slovensku. Študenti sa podieľajú na príprave a organizácii volieb, zasadajú vo volebnej komisii, sčítavajú hlasy a spracúvajú zápisnicu. Okrem tejto praktickej skúsenosti s voľbami je to pre nich priestor vyjadriť svoj občiansky postoj a zároveň dôležitý krok k občianskej zodpovednosti, ktorú od budúcej generácie určite očakávame,“ vysvetlil učiteľ občianskej náuky Mário Pavlovský, ktorý sa venuje žiackej školskej rade a  študentom s prípravou volieb pomáhal.    

      Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Nikdy nie je príliš skoro začať sa zaujímať o verejné dianie a práve Študentské voľby môžu byť pre študentov prvým krokom k občianskej zodpovednosti. Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o jej budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Študentské voľby sú apolitický projekt – prostredníctvom zážitkového vzdelávania vychovávajú k aktívnemu občianstvu. Výsledky budú zverejnené vždy v dňoch po skončení aktuálneho kola na stránke projektu.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • 24. 2. 2019
     • Päťdesiatjeden prác rozdelených do desiatich odborov. Tieto čísla prinieslo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami, ktoré u viacerých študentov ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. SOČ je záujmová projektová činnosť, ktorá podporuje experimentovanie, bádanie. Študenti sa prostredníctvom nej učia vykonávať vedeckú prácu a prezentovať výsledky svojho výskumu.

      Výsledková listina

    • Slovenčinársky milionár
     • Slovenčinársky milionár

     • 24. 2. 2019
     • 14. februára sa pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konal druhý ročník podujatia Slovenčinársky milionár, ktorý netradičnou, zábavno-súťažnou formou preveril nielen vedomosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry, ale aj kreativitu študentov stredných škôl. V súťaži, v ktorej bohatstvo predstavovali vedomosti z materinského jazyka a literatúry, malo zastúpenie aj naše gymnázium. Stanislava Orlovská (3. BA) a Jakub Pluta (2. A) si v konkurencii 24 dvojčlenných družstiev stredoškolákov z celého Slovenska počínali veľmi dobre. Práve jedna nesprávne zodpovedaná otázka ich pripravila o postup do semifinále. Treba však podotknúť, že do Slovenčinárskeho milionára sa zapojili najmä štvrtáci,  pre ktorých v tomto období vrcholí príprava na maturitnú skúšku. Stanka a Jakub tak majú veľký potenciál do budúceho ročníka súťaže.    

    • Lyžiarsky kurz 2019
     • Lyžiarsky kurz 2019

     • 24. 2. 2019
     • Študenti z 1. A a 2. BA počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch. Získavanie a zdokonaľovanie lyžiarskych schopností sprevádzalo množstvo zábavy. Nechýbala tradičná súťaž a novinkou bola zaujímavá beseda s členom tímu Horskej záchrannej služby Miroslavom Živčákom.

    • Mária Barnovská s prvým miestom z okresného kola MO
     • Mária Barnovská s prvým miestom z okresného kola MO

     • 18. 2. 2019
     • Mária Barnovská zvíťazila v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z9, do ktorej vekovo spadajú aj prváci z bilingválnej triedy. Mladí matematici tu riešili štyri náročné zadania. Mária získala najvyšší počet bodov v každom z nich.

    • Otvorili sme dvere nášho gymnázia
     • Otvorili sme dvere nášho gymnázia

     • 18. 2. 2019
     • Deň otvorených dverí ôsmakom a deviatakom zo základných škôl v okrese a ich rodičom každoročne poskytuje možnosť nazrieť do filozofie školy, pozrieť si ponúkanú formu a úroveň vzdelania, priestory, technické vybavenie a v neposlednom rade i zažiť jej atmosféru. Esenciu Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša návštevníci vdýchli prostredníctvom blokov aktivít, ktoré pripravili študenti v spolupráci s pedagógmi.

      Čo zaujalo najviac? Možno to bola ukážka práce s technikou, ktorú sme získali vďaka projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v učebni informatiky. Maličké jednodiskové programovateľné počítače Raspberry pi a Arduino, digitálne meracie prístroje používané v prírodovedných predmetoch. Azda najväčším lákadlom bola 3D tlačiareň. Všetko to slúži k rozšírenej výučbe informatiky a jej aplikovaní do prírodných vied. Mohli to byť chemické pokusy, aktivity na hodine biológie a fyziky či herecké umenie, ktoré predviedli žiaci na hodine slovenčiny v kastingu do seriálu Učitelia. V bilingválnom bloku mohli žiakov zaujať vyučovacie hodiny s lektorom Samom, ktorý v škole pôsobí od minulého školského roka. Rodený Angličan vyučuje konverzačné hodiny angličtiny, britské a americké reálie, britskú a americkú literatúru. S ohlasom sa stretli i prezentácie medzinárodných projektov v rámci programu Erasmus+, vďaka ktorým naši študenti vycestovali do rôznych európskych krajín a rozšírili si obzory.

      Nad všetkým však dominoval pocit spolupatričnosti, prameniaci z výbornej spolupráce študentov a pedagógov, ktorú prináša príprava aktivít prezentovaných počas DOD.

      Foto a video: Simona Zálešová

      Reportáž Ľubovnianskej televízie:

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Rómeo a Júlia v angličtine
  • Dramatizovaná krížová cesta
  • Futbalisti druhí
  • Cudzojazyčná literatúra od Usborne
  • Language flower pre Stanku Orlovskú
  • Poznávaj, zveľaďuj a chráň
  • Anton Lauček: Na počiatku bolo Slovo, nie klik
  • Desiatka umiestnení v krajskom kole SOČ
  • Druhácke ducháče
  • Beseda v Provinčnom dome
  • Okresné kolá vo volejbale a florbale
  • Neopakovateľná atmosféra Večného mesta
  • Make people happy
  • Výnimočný bilingvalista druhý na Slovensku
  • Jarná škola programovania
  • Zvonenie

     • Sobota 20. 4. 2019
  • Počet návštev: 22932197