• Expert geniality show

     • 22. 2. 2018
     • Do aktuálneho ročníka súťaže Expert geniality show, celoslovenskej vedomostnej súťaže, sa zapojili tisícky žiakov z celého Slovenska, medzi ktorými nechýbali ani naši študenti. Titulom TOP EXPERT sa môže popýšiť Jakub Šľachtovský, ktorý v súhrnnom hodnotení svojej kategórie dosiahol 38. miesto spomedzi 1272 študentov prvého a druhého ročníka stredných škôl. V téme Do you speak English? obsadil 19. miesto a v logických úlohách – tzv. Mozgolamoch skončil 42. Do 40. Miesta sa v niektorej z tém podarilo prelúskať aj Miroslavovi Kafkovi (Mozgolamy – 35.), Gabrielovi Sásovi (Do you speak English? – 36.), Adamovi Sikorjákovi (Mozgolamy – 39.). 

     • NE Bezpečný internet

     • 22. 2. 2018
     • Naši tretiaci a zástupcovia Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni Peter Vorobeľ a Michaela Prejsová si pre prvákov pripravili workshop s názvom "NE Bezpečný internet". Cieľom akcie, ktorá je podporená programom PRIORITY mládežníckej politiky, organizovaná Iuventou a Ministerstvom školstva SR v spolupráci s centrami voľného času, je informovať mladých ľudí o nástrahách internetu a kyberšikane. Na podklade modelových situácií, v ktorých sa prváci mali rozhodnúť, ako sa zachovajú, rozvíjali svoje kritické myslenie a pochopili dôležitosť jeho aplikovania do každodenného života.

     • Generálna skúška E-MATURITY 2018

     • 22. 2. 2018
     • V priebehu februára absolvovali štvrtáci maturitnú generálku. V rámci v projektu, ktorý zastrešuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), absolvovali skúšobné testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v elektronickej podobe.

     • Jakub Šľachtovský v elitnom prekladateľskom tíme

     • 11. 2. 2018
     • Naše gymnázium sa zapojilo do súťaže pre mladých prekladateľov s názvom Juvenes Translatores, ktorú zastrešuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Podmienkou účasti školy je zorganizovanie vlastnej prekladateľskej súťaže. Z tej vzišiel ako víťaz Jakub Šľachtovský.

      Súťažné preklady hodnotili odborníci z príslušných jazykových oddelení generálneho riaditeľstva pre preklad, ktorí druháka z bilingválnej triedy zaradili medzi najlepších z celého Slovenska. Jakub tak dostal pozvánku do Európskeho informačného centra v Bratislave na seminár s názvom Mladí prekladatelia – čo ponúka táto profesia? Zišlo sa tu 18 stredoškolákov, autorov najlepších prekladov z anglického a nemeckého jazyka.

      „V rámci workshopov získali ocenení študenti viac informácií o práci prekladateľa, o možnostiach absolvovať stáže v zahraničí. Zároveň pracovali na prekladoch textov i na korekcii surového prekladu do spisovnej slovenčiny, pričom získali spätnú väzbu a hodnotenie od profesionálov,“ priblížila priebeh seminára pani profesorka Vladimíra Drabantová, ktorá Jakubovi pomáhala s prípravou na súťaž a sprevádzala ho počas podujatia v Bratislave. „Je skvelé pracovať s takýmito šikovnými jazykovými talentami,“ dodala na margo úspechu svojho študenta angličtinárka.  

     • Úspechy v jazykových olympiádach

     • 11. 2. 2018
     • V januári sa v Bardejove konali obvodné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku, v ktorých nás reprezentovali víťazi školských kôl. Jakub Šľachtovský ovládol svoju kategóriu, keď v testoch i konverzáciách v nemčine dosiahol najlepšie výsledky a postúpil do krajského kola. V ňom bude tento talent na učenie sa cudzích jazykov reprezentovať naše gymnázium aj v kategórii pre študentov anglických bilingválnych tried. Miestenku v krajskej súťaži pre anglofónnych študentov si tretím miestom zabezpečila aj Sylvia Julia Vojar.     

     • Telesná výchova na ľade

     • 11. 2. 2018
     • Prváci si počas hodín telesnej výchovy zdokonaľovali svoje korčuliarske schopnosti na klzisku. A poriadne sa pritom vybláznili.

     • Naši recitátori opäť úspešní!

     • 22. 1. 2018
     • Stanislava Orlovská (II.BA) si v krajskom kole súťaže ...a Slovo bolo u Boha... vyrecitovala v kategórii poézia 1. miesto, a tým aj postup do celoslovenského kola. Samuel Murcko (I.A) zaujal svojím uvoľneným prednesom a v próze obsadil 2. miesto. Blahoželáme!

    • Pozvánka na ples
     • Pozvánka na ples

     • 18. 12. 2017
     • Milí rodičia našich študentov a priatelia Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša!

      Pozývame Vás na 16. ročník Benefičného plesu, ktorý sa uskutoční 27. januára 2018. Príďte si vychutnať tradičnú výbornú zábavu s hudobnou skupinou Sonus. Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Úspešné divadlo poézie
  • Posledný zvonček pre štvrtákov
  • Skvelý tím biblistov
  • Nádejní matematici
  • Adamova práca piata na Slovensku
  • Druhý zmysel na Štúrovom pere
  • Exkurzia Paríž - Londýn
  • Nadčasový odkaz Mons. Viktora Trstenského
  • Športový týždeň
  • Úspešné krajské kolo SOČ
  • Adam Sikorják na víťaznej vlne
  • O nanofyzike s naším absolventom
  • Hviezdoslavov Kubín v réžii našich študentov
  • ProfOrient
  • Duchovné cvičenia s Riekou života
  • Zvonenie

     • Štvrtok 24. 5. 2018
  • Počet návštev: 7002990