• Ocenenia pre úspešných reprezentantov mesta
     • Ocenenia pre úspešných reprezentantov mesta

     • 2. 3. 2018
     • Mesto Stará Ľubovňa udelilo ocenenia svojim najúspešnejším reprezentantom v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2017. Komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni k nim zaradila aj Adama Sikorjáka. Ocenenie získal za úspechy v chemickým súťažiach v celoslovenskom meradle. Ocenenou bola aj profesorka Júlia Mačugová, ktorá ho na jednotlivé súťaže pripravovala. Mimoriadne ocenenia či ďakovné listy dostali za činnosť v záujmových mimoškolských oblastiach aj viacerí naši žiaci či absolventi. Viac na oficiálnych stránkach mesta.

      Foto: www.staralubovna.sk

    • Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom
     • Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom

     • 2. 3. 2018
     • Peter Hnát a Simona Tomková absolvovali stretnutie so slovenským europoslancom Ivanom Štefancom, s ktorým hovorili aj o tom, ako študenti vnímajú domácu i európsku politiku. S riaditeľom nášho gymnázia Pavlom Chmeliarom otvorili aj tému problémov v slovenskom školstve. „Bolo to zaujímavé stretnutie s veľmi príjemným človekom, ktorý nám bez problémov a jasne odpovedal na akékoľvek otázky týkajúce sa či už  fungovaniu Európskeho parlamentu a jeho práce v ňom, no taktiež otvorene vyjadril som názor na rôzne aktuálne otázky v politike na Slovensku a v Európe,“ povedal tretiak Peter. „Pána Štefanca sme pozvali aj k nám, aby viac mladých ľudí malo záujem o veci verejné,“ dodal člen Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni.  

    • Lyžiarák ako má byť
     • Lyžiarák ako má byť

     • 22. 2. 2018
     • Prvý februárový týždeň strávili prváci vo Vyšných Ružbachoch, kde absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz. Pri získavaní a zdokonaľovaní svojich lyžiarskych schopností si snežienky a machri užili množstvo zábavy a v pohodovej atmosfére upevňovali vzájomné vzťahy v kolektíve.

    • Talent na cudzie jazyky z cirkevného gymnázia
     • Talent na cudzie jazyky z cirkevného gymnázia

     • 23. 2. 2018
     • Jakub Šľachtovský zvíťazil v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, keď preukázal najlepšie jazykové kompetencie v písomnej i ústnej časti spomedzi všetkých súťažiacich vo svojej kategórii. Získal najvyšší počet bodov z testu a odborná porota najlepšie ohodnotila aj jeho samostatný rečový prejav, komunikatívnu zručnosť, plynulosť a gramatickú správnosť vyjadrovania i rozsah slovnej zásoby. Druhák z bilingválnej triedy bude Prešovský kraj, mesto i školu reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať na konci marca v Bratislave.

      Jakub zo svojich schopností a kvalitnej prípravy ťažil aj v Olympiáde z anglického jazyka v kategórii študentov bilingválnych tried, kde obsadil 4. miesto. Hodnotu jeho umiestnenia ešte zvyšuje skutočnosť, že táto kategória nie je vekovo rozlíšená. Ako druhák tak súťažil aj s piatakmi z iných bilingválnych gymnázií v kraji.

      Trojicu úspechov v krajských kolách, ktoré sa vo februári konali v Prešove, skompletizoval študent cirkevného gymnázia 5. miestom v Olympiáde v španielskom jazyku.

      „K jazykom som mal vždy blízko, preto som sa rozhodol venovať im viac času. Moje rozhodnutie a snaha sa odzrkadlili na výsledkoch,“ povedal o svojich úspechoch Jakub. „So svojím výkonom som spokojný, keďže súťažné zadania neboli práve ľahké. To však neberiem ako zlú vec, skôr je to dobré na zistenie mojich slabín a následné zlepšovanie sa. Verím, že skúsenosti, ktoré som na týchto predmetových olympiádach nazhromaždil, mi pomôžu ďalej v živote,“ dodal tento talent na cudzie jazyky.

      Pre úplnosť treba dodať, že Jakub Šľachtovský a Adam Sikorják nás reprezentovali aj v krajskom kole Olympiády z materinského jazyka. Obaja sa vo svojich kategóriách ako úspešní riešitelia umiestnili zhodne na 11. priečke.

      Svoje schopnosti predviedli aj španielčinári Peter Vorobeľ a Rastislav Folvarčík, ktorí  sa stali úspešnými riešiteľmi a obsadili 8., respektíve 9. miesto. Sylvia Julia Vojar úspešne riešila zadania v krajskom kole kategórie anglofónnych študentov.

    • S o. Pavlom Hudákom o čistote vo vzťahoch
     • S o. Pavlom Hudákom o čistote vo vzťahoch

     • 2. 3. 2018
     • Otec Pavol Hudák, kňaz a rektor Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom venoval našim prvákom čas, v rámci ktorého s nimi rozoberal vzťahy v mladom veku i vzťahy v rodine. Svoje pútavé rozprávanie dopĺňal množstvom reálnych príbehov.

      ...

    • Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti
     • Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

     • 2. 3. 2018
     • Tretiaci v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti prezentovali a obhajovali svoje práce so zaujímavými témami z jednotlivých odborov pred odbornými hodnotiacimi komisiami, ktoré ocenili kvalitné spracovanie tém i prezentačné schopnosti študentov. Tí sa vďaka tejto súťaži učia vykonávať vedeckú činnosť a prezentovať výsledky svojho výskumu. Viaceré práce si zaslúžili postup do krajského kola, v ktorom budeme našim gymnazistom držať palce.

     • Basketbalisti postúpili na kraj

     • 22. 2. 2018
     • Družstvo chlapcov pod vedením pána profesora Gnebusa opäť dominovalo v okresnom kole v basketbale žiakov stredných škôl. Po troch víťazstvách a jednej prehre naši študenti zvládli obhajobu prvenstva už ôsmy raz po sebe.
      CGSM reprezentovali: Ján Konkoľ, Peter Hnát, Samuel Šimko, Rastislav Folvarčík, Matúš Koneval, Matej Hudák, Michal Barnovský a Jakub Fedák.

     • Druhácke ducháče

     • 22. 2. 2018
     • Študenti druhého ročníka začali druhý polrok tohto školského roka duchovnými cvičeniami. Dvojdňový pobyt v príjemnom prostredí Penziónu Daniela vo Veľkom Lipníku bol v réžii gréckokatolíckeho kňaza, redemptoristu o. Miroslava Bujdoša. Bohoslužba v gréckokatolíckom i rímskokatolíckom obrade, originálne a pútavé katechézy aj ostané sprievodné aktivity boli príležitosťou zakúsiť radosť zo spoločenstva mladých ľudí uvedomujúcich si  prítomnosť a starostlivosť milujúceho Otca vo svojich životoch.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Úspešné divadlo poézie
  • Posledný zvonček pre štvrtákov
  • Skvelý tím biblistov
  • Nádejní matematici
  • Adamova práca piata na Slovensku
  • Druhý zmysel na Štúrovom pere
  • Exkurzia Paríž - Londýn
  • Nadčasový odkaz Mons. Viktora Trstenského
  • Športový týždeň
  • Úspešné krajské kolo SOČ
  • Adam Sikorják na víťaznej vlne
  • O nanofyzike s naším absolventom
  • Hviezdoslavov Kubín v réžii našich študentov
  • ProfOrient
  • Duchovné cvičenia s Riekou života
  • Zvonenie

     • Štvrtok 24. 5. 2018
  • Počet návštev: 7002942