• Lyžiarák ako má byť
     • Lyžiarák ako má byť

     • 22. 2. 2018
     • Prvý februárový týždeň strávili prváci vo Vyšných Ružbachoch, kde absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz. Pri získavaní a zdokonaľovaní svojich lyžiarskych schopností si snežienky a machri užili množstvo zábavy a v pohodovej atmosfére upevňovali vzájomné vzťahy v kolektíve.

    • Talent na cudzie jazyky z cirkevného gymnázia
     • Talent na cudzie jazyky z cirkevného gymnázia

     • 23. 2. 2018
     • Jakub Šľachtovský zvíťazil v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, keď preukázal najlepšie jazykové kompetencie v písomnej i ústnej časti spomedzi všetkých súťažiacich vo svojej kategórii. Získal najvyšší počet bodov z testu a odborná porota najlepšie ohodnotila aj jeho samostatný rečový prejav, komunikatívnu zručnosť, plynulosť a gramatickú správnosť vyjadrovania i rozsah slovnej zásoby. Druhák z bilingválnej triedy bude Prešovský kraj, mesto i školu reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať na konci marca v Bratislave.

      Jakub zo svojich schopností a kvalitnej prípravy ťažil aj v Olympiáde z anglického jazyka v kategórii študentov bilingválnych tried, kde obsadil 4. miesto. Hodnotu jeho umiestnenia ešte zvyšuje skutočnosť, že táto kategória nie je vekovo rozlíšená. Ako druhák tak súťažil aj s piatakmi z iných bilingválnych gymnázií v kraji.

      Trojicu úspechov v krajských kolách, ktoré sa vo februári konali v Prešove, skompletizoval študent cirkevného gymnázia 5. miestom v Olympiáde v španielskom jazyku.

      „K jazykom som mal vždy blízko, preto som sa rozhodol venovať im viac času. Moje rozhodnutie a snaha sa odzrkadlili na výsledkoch,“ povedal o svojich úspechoch Jakub. „So svojím výkonom som spokojný, keďže súťažné zadania neboli práve ľahké. To však neberiem ako zlú vec, skôr je to dobré na zistenie mojich slabín a následné zlepšovanie sa. Verím, že skúsenosti, ktoré som na týchto predmetových olympiádach nazhromaždil, mi pomôžu ďalej v živote,“ dodal tento talent na cudzie jazyky.

      Pre úplnosť treba dodať, že Jakub Šľachtovský a Adam Sikorják nás reprezentovali aj v krajskom kole Olympiády z materinského jazyka. Obaja sa vo svojich kategóriách ako úspešní riešitelia umiestnili zhodne na 11. priečke.

      Svoje schopnosti predviedli aj španielčinári Peter Vorobeľ a Rastislav Folvarčík, ktorí  sa stali úspešnými riešiteľmi a obsadili 8., respektíve 9. miesto. Sylvia Julia Vojar úspešne riešila zadania v krajskom kole kategórie anglofónnych študentov.

     • Basketbalisti postúpili na kraj

     • 22. 2. 2018
     • Družstvo chlapcov pod vedením pána profesora Gnebusa opäť dominovalo v okresnom kole v basketbale žiakov stredných škôl. Po troch víťazstvách a jednej prehre naši študenti zvládli obhajobu prvenstva už ôsmy raz po sebe.
      CGSM reprezentovali: Ján Konkoľ, Peter Hnát, Samuel Šimko, Rastislav Folvarčík, Matúš Koneval, Matej Hudák, Michal Barnovský a Jakub Fedák.

     • Druhácke ducháče

     • 22. 2. 2018
     • Študenti druhého ročníka začali druhý polrok tohto školského roka duchovnými cvičeniami. Dvojdňový pobyt v príjemnom prostredí Penziónu Daniela vo Veľkom Lipníku bol v réžii gréckokatolíckeho kňaza, redemptoristu o. Miroslava Bujdoša. Bohoslužba v gréckokatolíckom i rímskokatolíckom obrade, originálne a pútavé katechézy aj ostané sprievodné aktivity boli príležitosťou zakúsiť radosť zo spoločenstva mladých ľudí uvedomujúcich si  prítomnosť a starostlivosť milujúceho Otca vo svojich životoch.

     • Expert geniality show

     • 22. 2. 2018
     • Do aktuálneho ročníka súťaže Expert geniality show, celoslovenskej vedomostnej súťaže, sa zapojili tisícky žiakov z celého Slovenska, medzi ktorými nechýbali ani naši študenti. Titulom TOP EXPERT sa môže popýšiť Jakub Šľachtovský, ktorý v súhrnnom hodnotení svojej kategórie dosiahol 38. miesto spomedzi 1272 študentov prvého a druhého ročníka stredných škôl. V téme Do you speak English? obsadil 19. miesto a v logických úlohách – tzv. Mozgolamoch skončil 42. Do 40. Miesta sa v niektorej z tém podarilo prelúskať aj Miroslavovi Kafkovi (Mozgolamy – 35.), Gabrielovi Sásovi (Do you speak English? – 36.), Adamovi Sikorjákovi (Mozgolamy – 39.). 

     • NE Bezpečný internet

     • 22. 2. 2018
     • Naši tretiaci a zástupcovia Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni Peter Vorobeľ a Michaela Prejsová si pre prvákov pripravili workshop s názvom "NE Bezpečný internet". Cieľom akcie, ktorá je podporená programom PRIORITY mládežníckej politiky, organizovaná Iuventou a Ministerstvom školstva SR v spolupráci s centrami voľného času, je informovať mladých ľudí o nástrahách internetu a kyberšikane. Na podklade modelových situácií, v ktorých sa prváci mali rozhodnúť, ako sa zachovajú, rozvíjali svoje kritické myslenie a pochopili dôležitosť jeho aplikovania do každodenného života.

     • Generálna skúška E-MATURITY 2018

     • 22. 2. 2018
     • V priebehu februára absolvovali štvrtáci maturitnú generálku. V rámci v projektu, ktorý zastrešuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), absolvovali skúšobné testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v elektronickej podobe.

     • Úspechy v jazykových olympiádach

     • 11. 2. 2018
     • V januári sa v Bardejove konali obvodné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku, v ktorých nás reprezentovali víťazi školských kôl. Jakub Šľachtovský ovládol svoju kategóriu, keď v testoch i konverzáciách v nemčine dosiahol najlepšie výsledky a postúpil do krajského kola. V ňom bude tento talent na učenie sa cudzích jazykov reprezentovať naše gymnázium aj v kategórii pre študentov anglických bilingválnych tried. Miestenku v krajskej súťaži pre anglofónnych študentov si tretím miestom zabezpečila aj Sylvia Julia Vojar.     

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Rómeo a Júlia v angličtine
  • Dramatizovaná krížová cesta
  • Futbalisti druhí
  • Cudzojazyčná literatúra od Usborne
  • Language flower pre Stanku Orlovskú
  • Poznávaj, zveľaďuj a chráň
  • Anton Lauček: Na počiatku bolo Slovo, nie klik
  • Desiatka umiestnení v krajskom kole SOČ
  • Druhácke ducháče
  • Beseda v Provinčnom dome
  • Okresné kolá vo volejbale a florbale
  • Neopakovateľná atmosféra Večného mesta
  • Make people happy
  • Výnimočný bilingvalista druhý na Slovensku
  • Jarná škola programovania
  • Zvonenie

     • Sobota 20. 4. 2019
  • Počet návštev: 22932404