• Cirkevné gymnázium v medzinárodnom projekte

     • 6. 10. 2017
     • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša bude v najbližších dvoch rokoch realizovať projekt v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Gymnázium zareagovalo na výzvu národnej agentúry a vytvorilo partnerstvo s ďalšími piatimi školami z rôznych krajín Európskej únie.

     • Európsky deň jazykov

     • 3. 10. 2017
     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme sa snažili prostredníctvom piesní a tanca motivovať k učeniu cudzích jazykov. Počas prestávok sa tak na chodbe ozývala okrem materinskej reči aj angličtina, španielčina, nemčina i ruština. Cieľom tohto medzinárodného sviatku je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia. O výhodách učenia sa cudzieho jazyka existuje množstvo štúdií, ktoré hovoria nielen o týchto pozitívach: vytvára pevné základy, posilňuje mozog, buduje sebadôveru, zlepšuje študijné výsledky, zvyšuje hodnotu, zlepšuje rozoznávanie, rozširuje horizonty, vytvára priateľstvá, utužuje vzťahy. Veď, ako sa hovorí, koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

     • Veni Sancte

     • 3. 10. 2017
     • Školský rok 2017/2018 sme odštartovali slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Petra a Pavla, ktorú celebroval pán kaplán Andrej Adamčák. Do nového školského roka sme si vyprosovali pomoc Ducha Svätého.

     • Vyučovanie dejepisu na Ľubovnianskom hrade

     • 3. 10. 2017
     • Vďaka ponuke Ľubovnianskeho múzea naši prváci zažili jedinečnú atmosféru vyučovacej hodiny dejepisu na Ľubovnianskom hrade. Tá bola zameraná na predstavenie šľachtického rodu grófa Jána Zamoyského a jeho manželky Izabely Alfonzy de Borbón. Vyučovanie bolo doplnené informáciami o záľube tohto posledného súkromného majiteľa hradu v technike a autách i ukážkou filmu natočeného kamerou Jána Zamoyského a zbierkových predmetov súvisiacich s touto tematikou.

     • Relikvia sv. Martina

     • 3. 10. 2017
     • V rámci jubilejného roku svätého Martina v Spišskej diecéze mali gymnazisti vzácnu možnosť uctiť si relikvie prvého stupňa sv. Martina a sv. Dominika.

     • Poďakovanie za úrodu

     • 3. 10. 2017
     • Počas poslednej septembrovej rannej sv. omše sme ďakovali za dary zeme. Pán kaplán Andrej posvätil naaranžované koše s plodmi zeme, ktoré študenti predniesli pred oltár ako ďakovnú obetu.

     • Prečítajte si .týždeň

     • 3. 10. 2017
     • V rámci projektu Podpora vzdelanosti mládeže vďaka kvalitnej žurnalistike sa do vašich rúk každý utorok v priebehu tohto školského roka môže dostať aktuálny výtlačok periodika .týždeň. Podľa slov šéfredaktora Štefana Hríba si týždenník vybral tridsiatku kvalitných stredných škôl, na ktoré bezplatne zasiela 20 kusov aktuálneho vydania. Cieľom tohto projektu je zvýšiť záujem študentov o verejné veci a rozvíjať ich kritický pohľad na svet. Prečítajte si .týždeň.  

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Radostná predvianočná atmosféra
  • Školský turnaj v mix volejbale ovládla 4. B
  • Olympiáda v anglickom jazyku
  • Nespi ráno ani TY, príď na roráTY!
  • Sviatok patróna nášho gymnázia
  • Týždeň vo Francúzsku ukončil bohatú projektovú jeseň
  • Raňajky s primátorom
  • Bilingvalisti si pozreli hru Pygmalion
  • Prváci na ducháčoch s Riekou života
  • Posvätenie adventných vencov
  • Exkurzia v Európskom parlamente
  • Rodičia si pozreli druhácke dramatizácie
  • Go bilingual
  • Prirodzená pripravenosť moderátora
  • Okresné kolá v stolnom tenise
  • Zvonenie

     • Streda 23. 1. 2019
  • Počet návštev: 18993871