•  

   Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni vzniklo na základe iniciatívy pána dekana Mgr. Mariána Pánika ako odpoveď na vysoký záujem žiakov okresu o gymnaziálne štúdium so zámerom pomôcť týmto žiakom, aby nemuseli za štúdiom cestovať mimo okres.

   Vznik gymnázia podporilo Biskupstvo v Spišskom Podhradí a požiadalo Ministerstvo školstva o zaradenie tejto školy do siete stredných škôl.

   Rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD - 2004 - 15057/30934 - 1:096 zo dňa 28. 9. 2004 je zaradené v sieti stredných škôl Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova ul. 3, 064 01 Stará Ľubovňa, so štvorročným štúdiom 7902J00, s termínom začatia činnosti od 1. 9. 2005.

   Na základe tohto rozhodnutia vydal 4. 2. 2005 zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie zriaďovaciu listinu, v ktorej vymedzuje základné činnosti, pre ktoré sa škola zriaďuje.  

   Od školského roku 2015/2016 Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša ponúka štúdium v odbore 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Rómeo a Júlia v angličtine
  • Dramatizovaná krížová cesta
  • Futbalisti druhí
  • Cudzojazyčná literatúra od Usborne
  • Language flower pre Stanku Orlovskú
  • Poznávaj, zveľaďuj a chráň
  • Anton Lauček: Na počiatku bolo Slovo, nie klik
  • Desiatka umiestnení v krajskom kole SOČ
  • Druhácke ducháče
  • Beseda v Provinčnom dome
  • Okresné kolá vo volejbale a florbale
  • Neopakovateľná atmosféra Večného mesta
  • Make people happy
  • Výnimočný bilingvalista druhý na Slovensku
  • Jarná škola programovania
  • Zvonenie

     • Sobota 20. 4. 2019
  • Počet návštev: 22931473