• Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane!
    • Na konci jarných prázdnin piati naši študenti uspeli v semifinálovom kole súťaže Simulované rokovanie národného parlamentu a postúpili do finále, ktoré sa bude konať v Národnej rade Slovenskej republiky.
    • Štyri krajské kolá v jazykových olympiádach počas jedného týždňa. Tri medailové umiestnenia, jedno ôsme miesto. Takouto bilanciou sa môže popýšiť Jakub Šľachtovský, tretiak z bilingválnej triedy Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša.
    • Päťdesiatjeden prác rozdelených do desiatich odborov. Tieto čísla prinieslo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami, ktoré u viacerých študentov ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. SOČ je záujmová projektová činnosť, ktorá podporuje experimentovanie, bádanie. Študenti sa prostredníctvom nej učia vykonávať vedeckú prácu a prezentovať v
    • Študenti z 1. A a 2. BA počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch. Získavanie a zdokonaľovanie lyžiarskych schopností sprevádzalo množstvo zábavy. Nechýbala tradičná súťaž a novinkou bola zaujímavá beseda s členom tímu Horskej záchrannej služby Miroslavom Živčákom.
    • Naše gymnázium sa zapojilo do súťaže pre mladých prekladateľov s názvom Juvenes Translatores, ktorá sa koná vo všetkých krajinách Európskej únie pod hlavičkou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Aj v tomto roku sa v rámci Slovenska prihlásil veľký počet škôl, no len niekoľko z nich sa dostalo do užšieho výberu a mohlo tak pokračovať v súťaži. CGSM reprezentoval víťaz školského kola René Grich. Práve jeho preklad ocenila hodnot
    • Deň otvorených dverí ôsmakom a deviatakom zo základných škôl v okrese a ich rodičom každoročne poskytuje možnosť nazrieť do filozofie školy, pozrieť si ponúkanú formu a úroveň vzdelania, priestory, technické vybavenie a v neposlednom rade i zažiť jej atmosféru. Esenciu Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša návštevníci vdýchli prostredníctvom blokov aktivít, ktoré pripravili študenti v spolupráci s pedagógmi.
    • V krajskom kole Chemickej olympiády si Adam Sikorják vybojoval druhé miesto v najvyššej kategórii. Študenti stredných škôl Prešovského i Košického kraja súťažili v laboratóriách Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Adam si tu počas dvojdňovej súťaže pozostávajúcej z teoretickej časti a praktických úloh v oblasti analytickej a organickej chémie zabezpečil účasť v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať na začiatku
   • Diskusia s úspešnými ľuďmi
    • Diskusia s úspešnými ľuďmi
    • Gymnazisti si dnes vypočuli prednášku dvoch zaujímavých a úspešných ľudí. Prihovorili sa im riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli Miriam Lexmann a Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny a jeden zo zakladajúcich členov eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Miriam Lexmann, ktorá počas minulého týždňa prednášala deviatim východoeurópskym prezidentom na stretnutí tzv. Bukureštskej deviatky, sa vo svojom vystúpení zamerala na aspekty dezinformácií, najmä na prijímanie a spracovanie informácií zo sociálnych sietí. Radkyňa prestížneho akademického projektu dvoch britských univerzít Cambridge a University of Kent spoločne s Mariánom Čaučíkom následne s gymnazistami diskutovali o potrebe občianskej angažovanosti, právomociach a postavení prezidenta, o vplyve médií, sociálnych bublinách či vierohodnosti prieskumov v kampaniach.

    • Čítať viac
   • Naši študenti vystúpia v NRSR
    • Naši študenti vystúpia v NRSR
    • Tím zložený z piatich študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša uspel v semifinálovom kole súťaže Simulované rokovanie národného parlamentu a postúpil do finále, ktoré sa bude konať v Národnej rade Slovenskej republiky.

     Podmienkou účasti bolo vytvoriť návrhy zákonov. Zo troch stoviek zaslaných návrhov organizátori z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vybrali 32 a pozvali ich tvorcov do dvoch semifinálových kôl. Mladí ľudia z celého Slovenska tu dostali možnosť ukázať, ako by sa chopili právomoci riešiť zákonom tie problémy, ktorých riešenie je možné práve legislatívnou cestou.

    • Čítať viac
   • Svet okolo nás – Kuba
    • Svet okolo nás – Kuba
    • V Kine Tatra sa študenti v rámci projektu Svet okolo nás bližšie oboznámili s Kubou. Autori tohto jedinečného konceptu túto krajinu predstavili prostredníctvom projekcie, ktorá vhodne kombinuje prvky výučby a zábavy. Výučbová úroveň dokumentu s podtitulom Dve tváre slobody je prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Tvorcovia všetky audiovizuálne materiály zahrnuté v projekcii zozbierali počas svojho pobytu na Kube. Vďaka tomu mohli študentom sprostredkovať učivo zaujímavým spôsobom s mnohými neučebnicovými zaujímavosťami.

    • Čítať viac
   • Najlepší bilingvalista v kraji
    • Najlepší bilingvalista v kraji
    • Štyri krajské kolá v jazykových olympiádach počas jedného týždňa. Tri medailové umiestnenia, jedno ôsme miesto. Takouto bilanciou sa môže popýšiť Jakub Šľachtovský, tretiak z bilingválnej triedy Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša.

     Jakub zvíťazil v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii študentov bilingválnych tried, ktorá nie je vekovo rozlíšená. V konkurencii starších angličtinárov dominoval najmä v ústnej časti, kde nestratil ani bod. Porota, ktorá posudzuje samostatný rečový prejav, komunikačnú zručnosť, gramatickú správnosť vyjadrovania i rozsah slovnej zásoby, podľa slov jej predsedu nemala problém určiť víťaza. „Je to pre mňa asi najšokujúcejší výsledok. Obrovským úspechom je, že som mal najlepšie písomnú časť a plný počet bodov z ústnej,“ povedal Jakub, ktorý bude Prešovský kraj reprezentovať v celoslovenskom kole na konci marca v Bratislave.

    • Čítať viac
   • Experimentálna fyzika s vedcom roka
    • Experimentálna fyzika s vedcom roka
    • Je tradíciou, že k nám prichádza Jozef Kačmarčík, vedecký pracovník Oddelenia fyziky nízkych teplôt v košickom Ústave experimentálnej fyziky SAV, aby prezentoval pokusy, ktoré propagujú vedu, najmä fyziku. Sériou zaujímavých experimentov predstavil správanie sa telies vo vákuu i pri veľmi nízkych teplotách a študentom sprostredkoval najnovšie poznatky z oblasti fyziky nízkych teplôt a supravodivosti. Prst ponorený do dusíka s teplotou -200 stupňov Celzia a levitujúci vláčik študentov oslovili najviac.
     RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD. je odborníkom na fyziku tuhých látok, fyziku a techniku nízkych teplôt. V roku 2006 získal ocenenie vedec roka za významný príspevok pri dosiahnutí supravodivosti v kremíku a ďalšie originálne práce týkajúce sa nových typov supravodičov.

    • Čítať viac
   • MEDart
    • MEDart
    • 15. februára sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart, ktorá umožnila študentom nahliadnuť do mediálneho sveta a zároveň získať spätnú väzbu k vlastnej mediálnej tvorbe. Unikátny projekt spojil štyri okruhy mediálnej tvorby a zapojili sa doň stredoškoláci z celého Slovenska. Do súťaže bolo prihlásených viac ako 70 článkov, rozhlasových a televíznych nahrávok i fotografií v niekoľkých súťažných kategóriách. Tie hodnotili profesionáli z popredných slovenských médií a pedagógovia z Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku. Naše gymnázium so svojimi príspevkami reprezentovali Patrik Varchola (IV. B) a Simona Zálešová (III. BA). Multitalentovaný Patrik so svojou reportážou z Prahy obsadil tretie miesto v kategórii Tlač a porota mu zároveň udelila špeciálnu cenu za jeho videoreportáže v kategórii Televízia. Slávno

    • Čítať viac
   • Simulované študentské voľby
    • Simulované študentské voľby
    • Občianske združenie Pre stredoškolákov pripravilo celoslovenský projekt Simulované študentské voľby, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa začali zaujímať o verejný život. Študenti, ktorí dovŕšili 15 rokov, tak získali fiktívne volebné právo, ktoré využili v simulovaných prezidentských voľbách. Tie pripravili zástupcovia školskej študentskej rady, ktorí zároveň vytvorili aj volebnú komisiu.

    • Čítať viac
   • Školské kolo SOČ
    • Školské kolo SOČ
    • Päťdesiatjeden prác rozdelených do desiatich odborov. Tieto čísla prinieslo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami, ktoré u viacerých študentov ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. SOČ je záujmová projektová činnosť, ktorá podporuje experimentovanie, bádanie. Študenti sa prostredníctvom nej učia vykonávať vedeckú prácu a prezentovať výsledky svojho výskumu.

    • Čítať viac
   Všetky novinky
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Diskusia s úspešnými ľuďmi
  • Naši študenti vystúpia v NRSR
  • Najlepší bilingvalista v kraji
  • Experimentálna fyzika s vedcom roka
  • MEDart
  • Simulované študentské voľby
  • Školské kolo SOČ
  • Slovenčinársky milionár
  • Lyžiarsky kurz 2019
  • Otvorili sme dvere nášho gymnázia
  • René Grich najlepším prekladateľom medzi stredoškolákmi z celého Slovenska
  • Adam Sikorják bodoval v krajskom kole Chemickej olympiády
  • Jakub Pluta oživil umelecké slovo
  • Benefičný ples rodičov a priateľov cirkevných škôl
  • Expert Jakub v geniality show
  • Zvonenie

     • Štvrtok 21. 3. 2019
  • Počet návštev: 21733633